Regulamin

Administratorem serwisu jest 

DD AIR TRAVEL Dominika Domagalska, właściciela serwisu www.my-ticket.pl z siedzibą w Warszawie, ul. Dywizjonu 303 nr 161 A lok 8, numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 5688, NIP 525 165 06 08, Regon 141997596 posiadającą akredytację agencyjną Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego (IATA) o numerze 63211363;

 

 

 

 

Jeżeli wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnych ofertach i promocjach drogą elektroniczną, podaj poniżej Nam swój adres e-mail.